Hafslund – Tilbakekjøp av obligasjonslån

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 75 millioner i FRN Hafslund ASA 2012/2014 - ISIN NO 001 0662893, HNA116. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 105 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 11. September 2014

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tel. 975 13 135