Hafslund – Tilbakekjøp av obligasjonslån

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 50 millioner i FRN Hafslund ASA 2011/2016 - ISIN NO 001 0602253, HNA103. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 450 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 28. januar 2016

For ytterligere informasjon:
Martin Lundby, leder Finans & Investor Relations, tel. 416 14 448