Hafslund – Tilbakekjøp av sertifikatlån

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 90 millioner i sertifikatlån Hafslund ASA 2,32 % ISIN NO0010692890, HNA126, 2014-08-01. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 310 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 22. mai 2014

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135