Hafslund – Tilbakekjøp og utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 20 millioner i FRN Hafslund ASA 2009/2013, ISIN NO0010496516, HNA91. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 114 millioner.

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslån FRN Hafslund ASA 2013/2016 - ISIN NO 001 0675424, HNA122 med NOK 50 mill. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 350 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 5. august 2013

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner