Hafslund – Tilbakekjøp og utvidelse av obligasjonslån

Report this content

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 20 millioner i FRN Hafslund ASA 2009/2013, ISIN NO0010496516, HNA91. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 114 millioner.

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslån FRN Hafslund ASA 2013/2016 - ISIN NO 001 0675424, HNA122 med NOK 50 mill. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 350 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 5. august 2013

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135