Hafslund – Tilbud om tilbakekjøp av B-aksjer – mottatte aksepter

Det vises til børsmelding av 19. august 2014 vedrørende tilbud fra Hafslund ASA («Hafslund») om tilbakekjøp av inntil 250 000 B-aksjer i Hafslund til NOK 51,32 per aksje.

20. august 2014 mottok Hafslund aksepter til å erverve 33 B-aksjer. Det totale antall aksepter mottatt i tilbudet utgjør 33 aksjer. Medregnet disse aksjene vil Hafslund eie 170 444 egne B-aksjer. B-aksjer omfattet av akseptene, opp til det høyeste antall tilbudet omfatter, vil bli overført til Hafslund etter utgangen av tilbudsperioden.

Tilbudsperioden varer frem til 28. august kl. 16.30 (norsk tid). Mer informasjon er tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner og DNB Markets på telefon +47 23 26 81 01.

Hafslund ASA
Oslo, 21. august 2014