Hafslund – Tilbud om tilbakekjøp av B-aksjer – mottatte aksepter

Det vises til børsmelding av 19. august 2014 vedrørende tilbud fra Hafslund ASA («Hafslund») om tilbakekjøp av inntil 250 000 B-aksjer i Hafslund til NOK 51,32 per aksje.

26. august 2014 mottok Hafslund aksepter til å erverve 927 866 B-aksjer. Det totale antall aksepter mottatt i tilbudet utgjør ved utløpet av denne dagen 1 024 141 aksjer. Med dette har Hafslund mottatt aksepter for det totale antall B-aksjer tilbudet omfatter, som er 250 000 B-aksjer. Medregnet 250 000 B-aksjer omfattet av tilbudet vil Hafslund eie 420 411 egne B-aksjer. B-aksjer omfattet av akseptene, opp til det høyeste antall tilbudet omfatter, vil bli overført til Hafslund etter utgangen av tilbudsperioden.

Tilbudsperioden varer frem til 28. august kl. 16.30 (norsk tid). Mer informasjon er tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner og DNB Markets på telefon +47 23 26 81 01.

Hafslund ASA
Oslo, 27. august 2014