Hafslund – Tilbud om tilbakekjøp av B-aksjer – mottatte aksepter

Det vises til børsmelding av 19. august 2014 vedrørende tilbud fra Hafslund ASA («Hafslund») om tilbakekjøp av inntil 250 000 B-aksjer i Hafslund til NOK 51,32 per aksje. Tilbudsperioden ble avsluttet 28. august 2014 kl. 16.30 (norsk tid).

28. august 2014 mottok Hafslund aksepter til å erverve 37 731 B-aksjer. Det totale antall aksepter mottatt i tilbudet utgjør ved utløpet av tilbudsperioden 1 093 143 aksjer. Hafslund har mottatt aksepter for det totale antall B-aksjer tilbudet omfatter, som er 250 000 B-aksjer. Medregnet 250 000 B-aksjer omfattet av tilbudet vil Hafslund eie 420 411 egne B-aksjer. Oppgjør for B-aksjene som erverves i tilbudet vil skje senest 5. september 2014.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner og DNB Markets på telefon +47 23 26 81 01.

Hafslund ASA
Oslo, 29. august 2014