Hafslund – Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslån FRN Hafslund ASA 2015/2020 – ISIN NO 0010735087, HNA133 med NOK 179 mill. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 750 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 18. januar 2017

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, leder Finans & Investor Relations, tel. 416 14 448

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.