Hafslund – Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslån 5,5 % Hafslund ASA 09/15, ISIN NO0010496524, HNA92 med NOK 100 mill. Totalt utestående i lånet etter dette er NOK 400 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 31. oktober 2012

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135