Hafslund – Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslån 5,05% Hafslund ASA 2012/2022 ISIN NO 001 0636152, HNA 109, med NOK 100 mill. Totalt utestående i lånet etter dette er NOK 400 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 12. februar 2013

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135