Hafslund – Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslån FRN Hafslund ASA 2014/2019 – ISIN NO 001 0711286, HNA130 med NOK 100 mill. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 500 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 12. august 2014

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135