Hafslund - Valg av ansattes representanter til styret i Hafslund ASA

Det er gjennomført valg av ansattes representanter til styret i Hafslund ASA. Per Orfjell og Per Luneborg er gjenvalgt for en ny toårs periode, og Jane Koppang er valgt som ny ansattrepresentant.

Styret i Hafslund ASA består etter dette av:

Birger Magnus, styreleder
Maria Moræus Hanssen, nestleder
Hans Kristian Rød
Odd Håkon Hoelsæter
Ellen Christine Christiansen
Per Orfjell (ansattrepresentant)
Per Luneborg (ansattrepresentant)
Jane Koppang (ansattrepresentant)

Hafslund ASA
Oslo, 29. oktober 2012