Hafslund - Valg av ansattes representanter til styret i Hafslund ASA

Det er gjennomført valg av ansattes representanter til styret i Hafslund ASA. Per Orfjell og Per Luneborg er gjenvalgt for en ny toårs periode, og Jane Koppang er valgt som ny ansattrepresentant.

Styret i Hafslund ASA består etter dette av:

Birger Magnus, styreleder
Maria Moræus Hanssen, nestleder
Hans Kristian Rød
Odd Håkon Hoelsæter
Ellen Christine Christiansen
Per Orfjell (ansattrepresentant)
Per Luneborg (ansattrepresentant)
Jane Koppang (ansattrepresentant)

Hafslund ASA
Oslo, 29. oktober 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner