Hafslund - Volum i august 2014

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

August  2014 August  2013
Kraftproduksjon   - produksjonsvolum 289 311
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 45 43
Varme   - hvorav industriproduksjon 26 23
Strømsalg   - solgt volum 926 996

Hafslund ASA
Oslo, 9. september 2014