Hafslund - Volum i februar og mars 2014

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Februar             2014 Februar 2013 Mars 2014 Mars              2013
Kraftproduksjon   - produksjonsvolum 236 162 305 133
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 192 248 175 249
Varme   - hvorav industriproduksjon 23 23 28 24
Strømsalg   - solgt volum 1921 1829 1700 2052

Hafslund ASA
Oslo, 9. april 2014

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner