Hafslund - Volum i januar 2014

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Januar  2014 Januar  2013
Kraftproduksjon   - produksjonsvolum 276 222
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 275 299
Varme   - hvorav industriproduksjon 26 27
Strømsalg   - solgt volum 2078 1882

Hafslund ASA
Oslo, 14. februar 2014

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner