Hafslund - Volum i juli 2012

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Juli  2012 Juli 2011
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 311 371
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 49 44
Varme - hvorav industriproduksjon 23 18
Strømsalg - solgt volum 832 846

Hafslund ASA

Oslo,13. august 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.