Hafslund - Volum i juli og august 2013

Hafslund hadde følgende volum i juli (GWh):

Juli 2013 Juli 2012
Kraftproduksjon   - produksjonsvolum 296 315
Varme   - hvorav fjernvarmeproduksjon 41 49
Varme   - hvorav industriproduksjon 25 23
Strømsalg   - solgt volum 856 832

Hafslund hadde følgende volum i august (GWh):

August 2013 August 2012
Kraftproduksjon   - produksjonsvolum 311 321
Varme   - hvorav fjernvarmeproduksjon 43 42
Varme   - hvorav industriproduksjon 23 18
Strømsalg   - solgt volum 995 893

Hafslund ASA
Oslo 9. september 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner