Hafslund - Volum i november og desember 2014

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

November             2014 November 2013 Desember 2014 Desember            2013
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 319 237 263 241
Varme - hvorav fjernvarmeprod. 176 189 259 207
Varme - hvorav industriproduksjon 28 30 33 31
Strømsalg - solgt volum 1673 1661 2081 2000

Hafslund ASA
Oslo, 13. januar 2015

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner