Hafslund - Volum i oktober 2012

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Oktober  2012 Oktober2011
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 296 297
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 150 115
Varme - hvorav industriproduksjon 24 25
Strømsalg - solgt volum 1370 1248

Hafslund ASA

Oslo, 7. November 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.