Hafslund 2. kvartal 2009: Fortsatt god drift i Hafslund

Hafslunds operative enheter viser god drift og tilfredsstillende resultater for 2. kvartal 2009.
 
- Den gode trenden i årets første kvartal fortsatte i andre kvartal. Den underliggende driften har vært god, og alle operative resultatenheter har resultatmessig fremgang fra fjorårets 2. kvartal, sier konsernsjef Christian Berg.

Store prosjekter i gang
Hafslund satser betydelig på fornybar energi. Det gjelder både vannkraft, hvor selskapet har hele 110 års erfaring, og varme basert på ulike energikilder.

- I Oslo bygger vi nå ut fjernvarmen i høyt tempo, og vi satser på en dobling av leveransene i løpet av 5-7 år, hovedsakelig basert på avfallsforbrenning, bioenergi og varmepumper. I Sarpsborg bygger vi et nytt energigjenvinningsanlegg på Borregaards industriområde, som vil erstatte 20.000 tonn tungolje og redusere klimagassutslippene med over 50.000 tonn, dette er klart til prøvedrift ved årsrskiftet. Til våren / forsommeren neste år starter prøvedriften av produksjon av trepellets på vår nye fabrikk i Averøy, Europas største i sitt slag. Vi øker også kraftproduksjonen i Glomma, dels ved å bygge nytt, og dels ved å modernisere de eksisterende anleggene, sier Christian Berg.

Solid kontantstrøm
Hafslunds driftsresultat i 2. kvartal ble 315 millioner kroner, og kontantstrømmen fra driften ble 731 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 160 millioner kroner.
 
Økte salgsinntekter
Salgsinntektene i 2. kvartal ble 2305 millioner kroner, en økning på 381 millioner kroner fra 1. kvartal 2008. Økningen skyldes i hovedsak høyere markedspris på kraft på kraftbørsen Nord Pool.
 
Kraftproduksjon på normalnivået
Kraftproduksjonen i 2. kvartal var 902 GWh, noe som er 3 prosent lavere enn i fjorårets andre kvartal og på nivå med normalproduksjonen.

Mer fjernvarme
Produksjonen av fjernvarme økte med 6 prosent, Prisen på fjernvarme følger kraftprisen og salgsinntektene økte som følge av det med 31 prosent. Den nye fjernvarmeledningen mellom Klemetsrud og Oslo sentrum ble offisielt åpnet 23. juni. Ledningen har en overføringskapasitet på 500 GWh, tilsvarene oppvarmingsbehovet til 50.000 boliger.
 
Holder posisjonen i REC
Hafslund har tegnet seg for 24,3 millioner aksjer i fortrinnsrettemisjonen i REC. Det innebærer at Hafslund opprettholder sin aksjeandel på 14,24 prosent i selskapet.
 
 
For ytterligere opplysninger:
 
Konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar Karen Onsager
Mobil: +47 92 08 70 07
 
Økonomidirektør Morten J. Hansen
Mobil: +47 90 82 85 77
 
Investorkontakt Lars Ove Johansen
Mobil: +47 99 29 14 60
 
Hafslund ASA
Oslo, 16. juli 2009
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker