Hafslund ASA - Ekstraordinær Generalforsamling

Etter anmodning fra Fortum og Oslo kommune, har styret i Hafslund ASA besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Denne finner sted 15. oktober 2003 kl. 15.00 i Sommerrogata 1.
 
Dagsorden er valg av nytt styremedlem.
 
Fortum og Oslo kommune har foreslått at antallet aksjonærvalgte styremedlemmer økes fra seks til syv styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller på at Mikael Lilius velges som nytt styremedlem.
 
Oslo, 26. september 2003
HAFSLUND ASA
 
For ytterligere informasjon, kontakt
informasjonsdirektør Frode Geitvik, tlf. +47 95 84 39 33, eller
finansdirektør Christian Berg, tlf. +47 91 74 69 10
 
Agenda for generalsforsamlingen kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.