HAFSLUND ASA OG ELKEMS KRAFTVIRKSOMHET SLÅS SAMMENOslo, 23. desember 1999

Invitasjon

Torsdag 23. desember 99

Hafslund ASA og Elkem ASA inviterer til en presse- og analytikerkonferanse vedrørende sammenslåing av Hafslund ASA og Elkems energidivisjon.

Presentasjonen finner sted på Hotel Continental, Teaterasalen 3. etasje kl 1400.

Svein Roald Hansen
Informasjonsdirektør Hafslund ASA

Ola Bøsterud
Informasjonsdirektør Elkem ASA

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner