Hafslund-avtale om Østnett

Hafslund ASA, Viken Energinett AS og Akershus Energi AS har i dag inngått endelige avtaler om etablering av et felles selskap under navnet Østnett AS. Avtalene gjennom-føres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2001.Østnett blir eid 51% av Akershus Nett Holding, som igjen er eid 51% av Akershus Energi og 49% av Viken Energinett. Resterende 49% i Østnett blir eid av Viken Energinett, som således direkte og indirekte vil eie 74 av Østnett. Hafslund har som en del av avtalen, økt sin eierandel i Viken Energinett fra 25% til 33 %, og vil indirekte eie 24 % av Østnett. Akershus Energi vil ha stemmeflertall i Østnett.

Avtalen er inngått med forbehold om godkjenning av Viken Energinetts styre.

Supplerende informasjon:

For Hafslund ASA innebærer transaksjonen salg til Østnett av regionalnettet i Østfold, entreprenørvirksomheten Hafslund Alfa og Hafslunds eierandeler i Rygge e-verk og Rakkestad e-verk. Samtidig øker Hafslund sin eierandel i Viken fra 25 % til 33 % ved tegning av aksjer for NOK 611 mill. Hafslunds indirekte eierandel i Østnett på ca. 24 % vil regnskapsmessig bli reflektert ved at Hafslund fører sin eierandel i Viken Energinett etter egenkapitalmetoden.

Det er 123 ansatte i regionalnettsvirksomheten i Østfold, Hafslund Alfa og de fellestjenester som overføres til Østnett.

Gjennom sammenslåingen med Akershus Nett og de øvrige virksomheter som vil inngå i Østnett, tas det sikte på å realisere årlige kostnadssynergier i størrelsesorden NOK 30-40 mill årlig og dermed øke virksomhetenes konkurransedyktighet.

Kjøpesummen for egenkapitalen i regionalnettsvirksomheten i Østfold er satt til NOK 691 mill., som er gjort opp kontant, utover et lån på NOK 80 mill. Østnett innfrir i tillegg i forbindelse med overtagelsen netto interngjeld til Hafslund på ca. NOK 260 mill. Regnskapsmessig gevinst for Hafslund før skatt ved overdragelsen vil være ca. NOK 434 mill. etter korrigering for den andel av gevinsten som knytter seg til Hafslunds indirekte eierandel i Østnett. Gevinsten innarbeides i 1. kvartal 2001

For full pressemelding med tabeller følg lenken nedenfor:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker