Hafslund E-CO selger Bio-El Fredrikstad til Kvitebjørn Energi

Hafslund AS har den 26. september 2018 inngått en avtale om salg av alle aksjene i Bio-El Fredrikstad AS til Kvitebjørn Energi AS.

Bio-El Fredrikstad er et energigjenvinningsanlegg som ligger på FREVAR sitt område i Fredrikstad. Anlegget produserer 135 GWh energi med industridamp, fjernvarme og elektrisitet fra 50.000 tonn brennbart avfall.

Hafslund AS er et heleiet datterselskap av Hafslund E-CO AS.

– Bio-El Fredrikstad har lenge vært definert som ikke-kjernevirksomhet for oss. Jeg er glad for at selskapet nå har fått en industriell eier som har sin kjernevirksomhet innenfor energigjenvinning. Det er en god løsning for begge parter, sier konsernsjef i Hafslund E-CO, Finn Bjørn Ruyter.

Kvitebjørn Energi eier fra før energigjenvinningsanlegg i Tromsø og i Nederland, og er godt fornøyd med at de nå overtar Bio-El Fredrikstad. Det er det industrielle investeringsselskapet Daimyo AS som er hovedeier i Kvitebjørn Energi.

– Vi har solid erfaring med energigjenvinning og ser fram til å overta denne flotte virksomheten, sier styreleder i Kvitebjørn Energi og CFO i Daimyo, Anders Ombustvedt.

Avtalen er signert, mens selve overtakelsen vil skje 1. november. Partene er enige om å holde kjøpesummen konfidensiell.

Ytterligere informasjon ved:
Konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Hafslund E-CO, Per-Arne Torbjørnsdal, telefon 916 08 196, e-post per-arne.torbjornsdal@e-co.no

Informasjon om Hafslund E-CO på www.hafslunde-co.no
Informasjon om Kvitebjørn Energi på www.daimyo.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker