Hafslund Entreprenør får kontrakt med Statens vegvesen

Hafslund Entreprenør har vunnet et anbud på omlegging av kabler i forbindelse med at deler av Ring 3 i Oslo skal legges i tunnel. For Entreprenør er dette den største enkeltjobben som de noensinne har fått. Avtalen er verdt rundt 70 millioner kroner.

- Denne kontrakten er svært viktig for oss på mange måter. Vi har hele tiden hatt et uttalt mål om at vi skal vinne eksterne kontrakter og få flere eksterne kunder. Så her oppfyller vi to viktige strategiske mål, sier Lars Frode Askheim, som er divisjonsleder i Hafslund Entreprenør.
 
Kompetanse og kapasitet
- Det er Statens vegvesen som er oppdragsgiver. Den belastede veistrekningen mellom Økern og Sinsenkrysset skal legges i tunnel. I dette området er det svært mange kilometer høyspent- kabler som må flyttes og legges om før man kan begynne på tunnelarbeidet. Det er nettopp her Hafslund Entreprenør har sin styrke. Hafslund Entreprenør har meget god kompetanse på kabler for høyere spenning og kapasitet til å påta oss store oppgaver. I tillegg kan Hafslund Installasjon bidra med veibelysningen, sier Askeheim.
 
15 årsverk
- Vi har jobbet med dette prosjektet siden november. Nå vil alle som er involvert, jobbe knallhardt og levere resultater. Det er mye materiell i avtalen, men vi regner med at det medgår 15 årsverk før vi er i mål, sier Askheim.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner