Hafslund i 1. kvartal: Stabilt resultat og solide finansielle nøkkeltall

Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 1. kvartal 2018 på 154 millioner kroner, opp fra 149 millioner kroer i 1. kvartal 2017. Energileveransene var 13 prosent høyere på grunn av kaldere vær og flere nettkunder. Samtidig som 550.000 av totalt 700.000 AMS-målerne er installert, passerte NVE-kapitalen 10 milliarder kroner.

Driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA) ble 409 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 395 millioner i 1. kvartal i 2017. Energileveransene var 13 prosent høyere enn samme kvartal i fjor som følge av flere nettkunder og kaldere vær, mens det kaldere været ga høyere kostnader til dekning av tap i nettet. Driftskostnadene var 11 prosent lavere enn i samme kvartal 2017.

Så langt er det påløpt 1332 millioner kroner i AMS-prosjektet, og framdriften i utrullingen av målere er god. I 1. kvartal 2018 ble det investert for 334 millioner kroner i AMS-målere og nettet for øvrig, og den regulerte NVE-kapitalen passerte 10 milliarder kroner. Fra 2019 vil AMS-prosjektet sluttføres, og investeringsnivået forventes å bli redusert til løpende drifts- og vekstinvesteringer.

– Til tross for store investeringer de siste årene, har Hafslund solide finansielle nøkkeltall. Målet er å opprettholde en stabil og god kredittprofil, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

Byrådet i Oslo kommune fremmet den 20. mars forslag for bystyret om å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 prosent eid av Oslo kommune.

– Styret i Hafslund har aktivt deltatt i å utforme byrådets beslutningsgrunnlag, og er positiv til en sammenslåing, sier styrets leder Hilde Tonne.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

For ytterligere informasjon:

Direktør Økonomi og finans | CFO, Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no
Leder Finans og investor relations, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker