Hafslund i 3. kvartal 2012: Lave kraftpriser i kvartalet

Hovedpunkter:

-          Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 369 mill i kvartalet.    
-          Oppnådd kraftpris 15 øre/KWh - ned 40 prosent mot fjoråret og 58 prosent mot 3. kvartal 2010.
-          Nettvirksomheten med stabil drift og et normalt resultat.
-          551 mill i ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger etter skatt som følge av utfordrende markedsforhold innen pellets og avfall samt pågående skattetvist.
-          Grunnlag for videre drift av BioWood Norway AS under vurdering.
-          Kontantstrøm fra driften på 519 mill i kvartalet, inkludert 315 mill i redusert arbeidskapital.

Hafslunds resultat etter skatt for 3. kvartal 2012 er påvirket negativt med 551 mill som følge av ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. Nedskrivningene og avsetningene skyldes utfordrende markedsforhold og negativ resultatvikling ved BioWood Norway AS og Bio-El Fredrikstad, samt skatteavsetning som følge av utviklingen i en pågående skattetvist. Ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger ble kommunisert til markedet gjennom børsmelding 16. oktober 2012.

Driftsresultat før ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger ble 229 mill i kvartalet. Dette er 67 mill svakere enn fjoråret, dersom fjorårets resultat justeres for en verdireduksjon på 360 mill knyttet til tidligere eierskap i REC. Resultatet gjenspeiler lave kraftpriser i et kvartal med sesongmessig høy vannkraftproduksjon. Vannkraftproduksjonen på 924 GWh er på nivå med normalen for kvartalet. Kraftprisen på 15 øre/kWh for vannkraftvirksomheten er ned 40 prosent fra fjoråret. Nettvirksomheten har hatt stabil drift og et normalt resultat basert på dagens inntektsrammeregulering. Marked oppnådde et tilfredsstillende resultat i et sesongmessig svakt kvartal for forretningsområdet.

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport)

Hafslund ASA,
Oslo, 25. oktober 2012

For ytterligere informasjon:
Økonomi og Finansdirektør (CFO), Heidi Ulmo, tlf 909 19 325
e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577,
e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Dokumenter og linker