Hafslund kjøper Fortums nettvirksomhet i Norge

Hafslund-konsernet har inngått avtale med det finske energikonsernet Fortum om å kjøpe deres nettvirksomhet i Norge. Med dette blir Hafslund et sterkere infrastrukturselskap med betydelig vekst i antall nettkunder.

Avtalen omfatter 100 % av aksjene i nettselskapet Fortum Distribution AS, som også eier 49 % av aksjene i Trøgstad Elverk AS, og 100 % av aksjene i holdingselskapet Fortum Power and Heat AS som eier 49 % av aksjene i Fredrikstad Energi AS (FEAS) og 35 % av aksjene i Fredrikstad EnergiNett AS (FEN). Samlet kjøpspris (egenkapitalverdi) er NOK 1 365 millioner, hvorav NOK 1,0 milliard representerer kjøpesummen for Fortum Distribution.

Fortum Distribution er Norges 8. største nettselskap, og eier store deler av distribusjonsnettet i Østfold. Per desember 2013 hadde selskapet omlag 103 000 kunder og en NVE-kapital på NOK 953 millioner. Driftsresultatet (EBIT) var NOK 141 millioner i 2012, og NOK 113 millioner i 2013. Totalt har selskapet 96 ansatte, og hovedkontoret ligger i Sarpsborg.

Fredrikstad Energi er et energikonsern lokalisert i Fredrikstad som primært driver nett-, strømsalgs- og entreprenørvirksomhet. Fredrikstad EnergiNett er en del av konsernet Fredrikstad Energi. Fredrikstad kommune eier majoriteten av Fredrikstad Energi med en eierandel på 51 %, og Fredrikstad Energi er majoritetseier i Fredrikstad EnergiNett med en eierandel på 65 %. Den resterende eierandelen i Fredrikstad EnergiNett på 35 % eies av Fortum Power and Heat som er en del av transaksjonen.

- Jeg er glad for å kunne annonsere denne avtalen som bekrefter Hafslunds langsiktige strategi som et fokusert energiselskap med vekst innenfor våre forretningsområder. Hafslund har de senere årene vært gjennom en betydelig transformering, og har reposisjonert virksomheten rundt fire kjerneområder; produksjon, varme, nett og strømsalg. Kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Norge passer derfor godt med Hafslunds strategi, og er et offensivt grep som ytterligere vil styrke vår posisjon som en sterk infrastrukturaktør på Østlandet, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Hafslund forventer å ta ut synergier ettersom strømnettet til Fortum i Norge ligger i et område hvor Hafslund allerede eier regionalnettet. Samordnet drift av og investeringer i over- og underliggende nett vil gi driftsmessige synergier og ytterligere styrke nettvirksomhetens relative effektivitet. Synergiene vil primært realiseres gjennom mer effektiv beredskap, økt forhandlingsstyrke ved innkjøp av tjenester for beredskap, vedlikehold og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til stordriftsfordeler i fakturaservice, kundesenter og andre stabs- og støttefunksjoner.

- Fortum Distribution er et veldrevet selskap med dyktige medarbeidere. Med tilført kompetanse og bedre ressursbase skal vi utvikle Hafslund til et mer effektivt nettselskap. Vi ser også frem til å bli deleier i Fredrikstad Energi sammen med Fredrikstad kommune, og til et nærmere samarbeid med et miljø som ligger langt fremme på flere områder, sier Ruyter.

Hafslund har inngått avtaler med selskapene Fortum ESD Norway AS og Fortum Nordic AB NUF. Selgerselskapene eies og kontrolleres av det finske energikonsernet Fortum.

Kjøpesummen vil bli betalt ved kontantoppgjør, som vil finansieres med løpende kontantstrøm og lån. Hafslund vil på overtagelsestidspunktet gjøre opp netto rentebærende gjeld i Fortum Distribution. Kjøpesummen vil rentereguleres for perioden fra 31.12.13 til gjennomføring av transaksjonen.

Det planlagte oppkjøpet er betinget av at norske konkurransemyndigheter godkjenner transaksjonen. Det forventes at transaksjonen vil kunne gjennomføres innen utløpet av 2. kvartal 2014.

Nærmere informasjon om eiendelene i transaksjonen følger nedenfor:

NOK millioner Fortum   Distribution AS Fredrikstad   Energi AS (konsern) Fredrikstad   Energi Nett AS
2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 2011 2012 2013
Driftsinntekter 640 606 621 1 172 978 733 228 207 n.a.
EBITDA 176 216 190 221 200 209 66 64 n.a.
Driftsresultat (EBIT) 107 141 113 134 108 122 35 31 n.a.
Egenkapital 674 651 629 471 475 546 745 746 n.a.
Netto rentebærende gjeld** 240 259 213 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Totale eiendeler 1 093 1 141 1 158 1 701 1 753 1 746 885 906 n.a.
NVE-kapital 911 934 953 n.a. n.a. n.a. 414 435 n.a.
Antall kunder 101 310 101 850 102 688 n.a. n.a. n.a. 38 000 39 000 n.a.
Antall ansatte 99 104 96 383 94*** n.a. 20 23 n.a.

* Foreløpig, ikke revidert. Fortum Distribution har NOK 177 millioner i merinntekt per 31.12.2013.
** Inkludert avsatt konsernbidrag.
*** Årsaken til betydelig nedgang i antall ansatte er at Nettpartner AS pr. 31.12.2012 er definert som en felleskontrollert virksomhet, og derfor ikke er medtatt i antall ansatte pr. 31.12.2012. Pr 31.12.2011 var det 302 ansatte i Nettpartner AS.

Styret i Fortum Distribution AS består av Ari Eero Yrjänä Koponen, Jan Erik Halvorsrød, Irene Skår Klavestad, Erik Jansen og Morten Sørum, og ledelsen av Erik Jansen, Irene Skår Klavestad, Arild Myrvang, Stefan Østli, Per Bjergli og Terje Tinbod. For ytterligere informasjon om Fredrikstad Energi og Fredrikstad EnergiNett se henholdsvis www.feas.no og www.fen.no.

Fortum-konsernet eier 34,1 prosent i Hafslund ASA.

Nærmere informasjon om transaksjonen er inkludert i det separate vedlegget.

Hafslund ASA
Oslo, 9. april 2014

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Finn Bjørn Ruyter, tlf. 911 38 199, e-post: Finn.Bjorn.Ruyter@hafslund.no

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: Heidi.Ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: Johan.Hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.