Hafslund kjøper Fortums nettvirksomhet i Norge

Hafslund har i dag inngått avtale med det finske energikonsernet Fortum Corporation om å kjøpe deres aksjer i Fortum Distribution AS, Fredrikstad Energi AS og Fredrikstad EnergiNett AS for 1365 millioner kroner (egenkapitalverdi). Kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Østfold vil styrke Hafslunds posisjon som Norges største nettselskap, og legge grunnlaget for en samlet drift av kraftforsyningen i Østfold. Hafslund vil etter kjøpet levere strøm til 674.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold.

 Hafslund leverer i dag strøm til alle distribusjonsselskapene i Østfold som eier av regionalnettet i fylket. I tillegg leverer Hafslund direkte til kundene som eiere av distribusjonsnettet i Rygge og Råde. Hafslund har også eierandel i Rakkestad Energi.

Med kjøpet av Fortum Distribution vil Hafslund levere strøm direkte til ytterligere om lag 103.000 nettkunder i Østfold. Hafslund blir deleier i Fredrikstad Energi AS sammen med Fredrikstad kommune, og vil i tillegg ha en eierandel i Fredrikstad EnergiNett AS. Hafslund overtar også Fortum Distributions eierandel på 49 prosent i Trøgstad Elverk AS.

– Hafslund har drevet kraftproduksjon og kraftnett i Østfold i 115 år, og nylig feiret vi 250 års jubileum for Hafslund Hovedgård. Vi kjenner Østfold godt, og med kjøpet av Fortums nettvirksomheter legger vi grunnlaget for en samordnet, god drift og utvikling av kraftforsyningen i fylket, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

Dagens Hafslund Nett er et resultat av en vellykket sammenslåing av en rekke større og mindre nettselskaper i Oslo og Akershus. Med detaljert oversikt over nettet, avansert styring av feilrettingsenheter fra flere sterke leverandører i hele området, og en omfattende beredskap, sikrer Hafslund god og stabil leveranse av elektrisk kraft i hele nettområdet.

– Våre kunder er blant verdens mest sofistikerte strømbrukere. Da må vi levere 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Ved å eie nettet fra høye spenningsnivåer til leveranser til den enkelte kunde også i Østfold, får Hafslund mulighet for å drifte nettet som en helhet, og samordne investeringer i over- og underliggende nett. Det gir bedre leveringssikkerhet og lavere kostnader.

Et mer lønnsomt Hafslund kommer Hafslunds eiere til gode gjennom høyere avkastning på den investerte kapitalen i selskapet.

– Gjennom kjøpet av Fortum Distribution får vi styrket våre allerede sterke fagmiljøer. Vi ser også frem til et nærmere samarbeid med Fredrikstad Energi, som ligger langt fremme på flere områder. Samlet vil det nye Hafslund bli en enda mer attraktiv arbeidsplass for dagens og fremtidige ansatte, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.

For ytterligere informasjon:

Johan Chr. Hovland
konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Telefon: 917 63 491
E-post: johan.hovland@hafslund.no

eller

Morten Schau
informasjonssjef Hafslund Nett
Telefon: 900 94 222
E-post: morten.schau@hafslund.no

Foto Finn Bjørn Ruyter: https://www.flickr.com/photos/hafslund/12987402723/in/set-72157627901700615
Foto pressekontakter i Hafslund: http://hafslund.no/presse

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker