Hafslund-kunder slukket lyset for Earth Hour

Under Earth Hour lørdag sank strømforbruket i Hafslunds nettområde med 96 megawatt. Det tilsvarer 10,7 millioner vanlige sparepærer.

Mellom klokken 20.30 og 21.30 lørdag 23. mars sank strømforbruket hos Hafslund Nett tilsvarende 10,7 millioner vanlige sparepærer på 9 watt. Kundene svarte på utfordringen fra Earth Hour om å slukke lyset som en markering for klimasaken.

Earth Hour gjennomføres i regi av WWF, med et mylder av samarbeidspartnere verden over, og blant dem er Hafslund. Budskapet var enkelt: Slukk lyset i en time lørdag 23. mars klokka 20.30 og bli med på verdens største kollektive klimamarkering!

– Resultatet i vårt nettområde viser at folk er opptatt av klimasaken, miljø og energiforbruk, sier Morten Schau, informasjonssjef i Hafslund Nett.

I Oslo sank strømforbruket med 36 MW (36 millioner watt), eller 2,4 prosent. Det tilsvarer 4 millioner vanlige sparepærer.

I Asker og Bærum sank strømforbruket med 10 MW (10 millioner watt), eller 2,5 prosent. Det tilsvarer 1,1 millioner sparepærer.

På Romerike og i Follo sank strømforbruket med 16 MW (16 millioner watt), eller 1,6 prosent. Det tilsvarer 1,8 millioner sparepærer.

I Østfold sank strømforbruket med 34 MW (34 millioner watt), eller 3,9 prosent. Det tilsvarer 3,8 millioner sparepærer.

Totalt i Hafslunds nettområde sank strømforbruket med 96 MW (96 millioner watt), eller 2,5 prosent. Det tilsvarer 10,7 millioner vanlige sparepærer.

Det aller første Earth Hour ble arrangert i 2007. I 2012 deltok 7.000 byer i 152 land.


For ytterligere informasjon kontakt:
Informasjonssjef i Hafslund Nett Morten Schau, telefon 900 94 222, e-post morten.schau@hafslund.no

Tags:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker