Hafslund Nett øker beredskapen for å møte Tor

Hafslund Nett øker beredskapen for å møte ekstremværet Tor. Meteorologene sammenligner Tor med både orkanene Dagmar og Nina. Selv om det kan tyde på at Vestlandet vil bli mest utsatt, vil også uværet kunne slå til i Hafslund Netts område. Den kraftigste vinden ser ut til å komme tidlig fredag ettermiddag i Østfold, og senere på ettermiddagen på Romerike.

Økt beredskap

– Vi har økt beredskapen på vår døgnbemannede driftssentral og økt styrken på utemannskaper. Vi har også gjort avtaler med beredskapsentreprenører om at de kan mobilisere store styrker hvis det skulle bli behov for det, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett.

Unngå linjer som har blåst ned

– Vi vil advare på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som har blåst ned og ligger på bakken. Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, sier Schau.

Se strømbrudd på app og strømbruddkart

– Folk kan se hvor det er strømbrudd i Hafslund Netts høyspentnett på Hafslund Netts app, eller på strømbruddkartet på hafslundnett.no. Vi sender også ut SMS-melding til de kundene som er strømløse på grunn av feil i høyspentnettet. Feil i lavspentnettet, det vil si det siste strekket fra en transformator og inn til husveggen hos kundene, vil ikke bli fanget opp av disse varslingssystemene, fortsetter Schau.

– Ved større feil, som rammer mange av våre kunder, har vi dessverre ikke kapasitet til å besvare alle innkommende telefonsamtaler. Vi vil imidlertid legge ut talemeldinger med informasjon på vår feilmeldingstelefon 815 30 400, opplyser Morten Schau.

Du kan du melde fra om feil og farlige forhold på e-post-adressen feil@hafslundnett.no.

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonssjef Morten Schau – tlf. 900 94 222 – e-post morten.schau@hafslund.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker