Hafslund Nett øker beredskapen for å møte Urd

Hafslund Nett øker beredskapen for å møte ekstremværet Urd. Meteorologene melder at uværet vil kunne slå til i Hafslund Netts område i ettermiddag ved 16-17-tiden 2. juledag.

– Vi har økt beredskapen på vår døgnbemannede driftssentral og økt styrken på utemannskaper. Vi har også gjort avtaler med beredskapsentreprenører om at de kan mobilisere store styrker hvis det skulle bli behov for det, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett.

Unngå linjer som har blåst ned

– Vi vil advare på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som har blåst ned og ligger på bakken. Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, sier Schau. – Ser du trær som ligger mot våre linjer eller linjer på bakken så ber vi om dette meldes til oss på telefon 815 30 400.

Se strømbrudd på app og strømbruddkart

– Folk kan se hvor det er strømbrudd i Hafslund Netts høyspentnett på Hafslund Netts app, eller på strømbruddkartet på www.hafslundnett.no. Vi sender også ut SMS-melding til de kundene som er strømløse på grunn av feil i høyspentnettet. Feil i lavspentnettet, det vil si det siste strekket fra en transformator og inn til husveggen hos kundene, vil ikke bli fanget opp av disse varslingssystemene, fortsetter Schau.

– Ved større feil, som rammer mange av våre kunder, har vi dessverre ikke kapasitet til å besvare alle innkommende telefonsamtaler. Vi vil imidlertid legge ut talemeldinger med informasjon på vår feilmeldingstelefon 815 30 400, opplyser Morten Schau.

Du kan du melde fra om feil og farlige forhold på e-post-adressen feil@hafslundnett.no.

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonssjef Morten Schau – tlf. 900 94 222 – e-post morten.schau@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker