Hafslund selger 36,6% i Actinor Shipping ASA

Hafslund ASA har i dag inngått en avtale med Paal Wilson & Co AS om salg av 1.482.889 aksjer i Actinor Shipping ASA (36,6% eierandel) til en pris på NOK 238 pr. aksje. eller totalt NOK 353 mill. Investeringen har i perioden 1996-00 gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på ca 17% i forhold til investert beløp. Vesentlig grunnet reklassifisering av utsatt skatt til egenkapital i 1998-99 og bokføring etter egenkapitalmetoden, gir salget et regnskapsmessig tap på NOK 21 mill. for år 2000. Beholdningen er 0 etter salget. Finansdirektør Knut Øversjøen og Direktør strategi og forretningsutvikling Arne Erik Kristiansen sitter i styret i Actinor Shipping ASA. Oppgjør og overlevering av aksjene skal i henhold til avtalen finne sted innen 9. februar 2001".

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.