Hafslund vurderer nedleggelse av BioWood Norway AS

Hafslund ASA har i dag varslet ytterligere nedskrivinger i BioWood Norway AS' anlegg for produksjon av trepellets på Averøya i Møre og Romsdal. Overkapasitet og lave priser i pelletsmarkedet og tekniske utfordringer i anlegget gjør at produksjonen går med tap.

BioWood Norway er etablert for å produsere trepellets i stor skala til bruk i varmekraftverk og kraftkrevende industri i det europeiske markedet. Fabrikken skal også utnytte trepulver i den energikrevende tørkeprosessen, noe som vil gi betydelig reduserte klimagassutslipp i forhold til bruk av olje eller gass.

Siden oppstarten av BioWood Norway i juni 2010 har det bygd seg opp en overkapasitet i markedet, og pelletsprisen har hatt en svak utvikling. Det er få tegn til snarlig bedring av dagens markedsforhold, og det langsiktige kontraktsmarkedet for pellets er også svakt.

Igangkjøringsperioden har vært lengre enn forutsatt. Fabrikken har først i år hatt kontinuerlig drift, men tekniske utfordringer i anlegget gjør at den maksimale produksjonskapasiteten ikke er oppnådd.

– Virksomheten har gått med tap siden oppstarten, og de økonomiske og tekniske utfordringene er betydelige. Vi har derfor sett oss nødt til å igangsette en vurdering av om det er grunnlag for videre drift, sier nyvalgt styreleder i BioWood Norway AS Johan Chr. Hovland.

Styret i Hafslund ASA har besluttet å foreta en samlet nedskrivning av produksjonsanlegget og råvarelager, og avsetninger relatert til avtaler og tvistesaker. Nedskrivningen og avsetningen på 271 millioner kroner foretas i tredje kvartal 2012. De ansatte i BioWood Norway ble i et informasjonsmøte tirsdag morgen varslet om nedskrivingen av anlegget. BioWood Norway går nå inn i dialog med de ansatte, fylkeskommunen og andre relevante instanser, for en vurdering av om det er grunnlag for videre drift av BioWood Norway, eller om totalsituasjonen er av en slik karakter at selskapet bør avvikles.

En eventuell nedleggelse er ventet å påvirke om lag 40 ansatte. BioWood Norway oppnådde et driftsresultat før ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger i 3. kvartal 2012 på NOK -36 millioner.

– Vi har forståelse for at ansatte og andre involverte går inn i en vanskelig periode med mye usikkerhet. Vi skal bruke tiden framover godt sammen med de ansatte for å vurdere om det er grunnlag for videre drift. De ansatte skal imidlertid ha skryt for en god innsats for å gjøre virksomheten så bra som mulig under de gitte forutsetningene, sier styreleder Johan Chr. Hovland.


For ytterligere informasjon
Johan Chr. Hovland
Styreleder BioWood Norway
Tlf: 917 63 491

Truls E. Jemtland
Informasjonssjef BioWood Norway
Tlf: 920 29 480


Fakta om BioWood Norway

Møre og Romsdal Biobrensel AS etablerte selskapet BioWood Norway sammen med Hafslund Produksjon og Varme AS i 2006, og fra september 2010 er BioWood Norway 100 prosent eid av Hafslund. I juni 2010 ble BioWood Norway offisielt åpnet med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til stede.

BioWood Norway har en teoretisk produksjonskapasitet på 450.000 tonn miljøvennlige trepellets per år, tilsvarende 2 TWh energi.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker