Hafslunds kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge er nå fullført

Hafslund-konsernet har i dag sluttført oppkjøpet av Fortums nettvirksomhet i Norge, jf. børsmelding av 9. april 2014. Transaksjonen ble godkjent av Konkurransetilsynet 2. mai 2014.

Kjøpet omfatter 100 % av aksjene i nettselskapet Fortum Distribution AS, som også eier 49 % av aksjene i Trøgstad Elverk AS, og 100 % av aksjene i holdingselskapet Fortum Power and Heat AS som eier 49 % av aksjene i Fredrikstad Energi AS (FEAS) og 35 % av aksjene i Fredrikstad EnergiNett AS (FEN). Samlet kjøpspris (egenkapitalverdi) er NOK 1 365 millioner, hvorav NOK 1,0 milliard representerer kjøpesummen for Fortum Distribution. I tillegg til betaling for kjøpesummen for aksjene, har Hafslund også betalt NOK 180 millioner som oppgjør for påløpte renter på kjøpesummen, bankinnskudd i ett av selskapene, og konserngjeld fra Fortum-konsernet til Fortum Distribution AS.

Hafslund ASA

Oslo, 30. mai 2014

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: Heidi.Ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland:

tlf. 917 63 491, e-post: Johan.Hovland@hafslund.no