Hafslunds kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge er nå fullført

Hafslund-konsernet har i dag sluttført oppkjøpet av Fortums nettvirksomhet i Norge, jf. børsmelding av 9. april 2014. Transaksjonen ble godkjent av Konkurransetilsynet 2. mai 2014.

Kjøpet omfatter 100 % av aksjene i nettselskapet Fortum Distribution AS, som også eier 49 % av aksjene i Trøgstad Elverk AS, og 100 % av aksjene i holdingselskapet Fortum Power and Heat AS som eier 49 % av aksjene i Fredrikstad Energi AS (FEAS) og 35 % av aksjene i Fredrikstad EnergiNett AS (FEN). Samlet kjøpspris (egenkapitalverdi) er NOK 1 365 millioner, hvorav NOK 1,0 milliard representerer kjøpesummen for Fortum Distribution. I tillegg til betaling for kjøpesummen for aksjene, har Hafslund også betalt NOK 180 millioner som oppgjør for påløpte renter på kjøpesummen, bankinnskudd i ett av selskapene, og konserngjeld fra Fortum-konsernet til Fortum Distribution AS.

Hafslund ASA

Oslo, 30. mai 2014

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: Heidi.Ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland:

tlf. 917 63 491, e-post: Johan.Hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner