Hafslunds kulturpris til Olav Anton ThommessenOlav Anton Thommessen har i flere ti-år stått sentralt i norsk kulturdebatt og kjempet for at norsk musikktradisjon skal være i en kontinuerlig fornyelsesprosess og ta ansvar for at publikum får oppleve det som skapes av samtidsmusikk. Thommessen har markert seg som komponist, foreleser i radio og andre sammenhenger og som professor ved Norges Musikkhøgskole. Thommessen har også gjennom mange år vært en profilert deltaker i norsk kulturdebatt.

Etter statuttene skal Hafslunds kulturpris deles ut til en kunster ”som over lengre tid har markert seg innenfor sitt området, og som gjennom sin kunstneriske virksomhet har virkeliggjort en eller flere av Hafslunds verdier ved å være nyskapende, videreføre og utvikle verdifulle tradisjoner, markere en internasjonal orientering og vise vilje og evne til å nå høye mål.”

Olav Anton Thommessen fikk Hafslunds kulturpris under forestillingen Cassandra med Juni Dahr i hovedrollen på Den norske Opera lørdag kveld, et stykke han har komponert musikken til.

Det er tredje gang Hafslunds kulturpris deles ut. I 1998 ble kulturprisen tildelt sangeren Elisabeth Nordberg-Schulz. Nordberg-Schulz disponerte prisen til mezzosopran Tuva Semmingsen og sopran Turi Olin Grimstad. I 1998 ble den tildelt teatersjef Stein Winge, som disponerte prisen til teaterinstrukturene Alexander Mørk Eidem, Yngve Sundvor og Olof Lindquist.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.