Hans Tormod Hansen går av i Hafslund ASAHans Tormod Hansen begrunner sin oppsigelse med at han ikke ser noen mulighet for å fortsette arbeidet i henhold til den strategi selskapet har arbeidet etter siden fisjonen fra Nycomed i mai 1996.

- Vår strategi har vært å posisjonere Hafslund ASA som det privatbaserte og børsnoterte alternativ i norsk kraftbransje. På den ekstraordinære generalforsamlingen 12. april ble styrets forslag til fusjon med Elkems kraftdivisjon stemt ned av et mindretall av aksjonærene, anført av Oslo Energi Holding. På den ordinære generalforsamlingen tok Oslo Energi Holding og Østfold Energi kontroll over Hafslunds bedriftsforsamling og dermed det kommende styrevalget. Samlet sett må dette sees på som en nedstemming av de mål og strategier som Hafslund så langt har arbeidet etter. Det må anses som overveiende sannsynlig at selskapets mål og strategier vil bli vesentlig forandret, sier administrerende direktør Hans Tormod Hansen.

I en kommentar sier styreformann Johan Fr. Odfjeld at styret beklager at Hans Tormod Hansen har valgt å si opp. - Hafslund er et sundt og sterkt selskap. Arbeidet med å styrke Hafslunds posisjon vil fortsette uavhengig av den senere tids uro omkring selskapet. Hans Tormod Hansen fortsetter som administerende direktør inntil det nye styret som skal velges i løpet av kort tid har funnet hans etterfølger, sier Odfjeld

Hansen har vært administrerende direktør i Hafslund ASA siden mai 1996

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner