Heidi Ulmo ny konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund

Heidi Ulmo er ansatt som ny konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund. Hun tiltrer stillingen medio august 2012.

Heidi Ulmo (f. 1972) har siden juni 2010 vært Director i DNB Markets, Corporate Finance. Før det var hun konserndirektør for Økonomi og finans i Infratek ASA (2007-2010) og ansvarlig for investor relations og konsernstrategi i Hafslund (2005-2007). Hun har videre vært prosjektleder i Carnegie Investment Bankings corporate finance-avdeling i Oslo (2000-2005) og har arbeidserfaring fra PricewaterhouseCoopers i London (1998-2000) og McKinsey i Oslo (1996-97).

Ulmo har en mastergrad i International Accounting and Finance fra London School of Economics og er siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow. Hun er i tillegg utdannet Chartered Financial Analyst (CFA).

Heidi Ulmo etterfølger Finn Bjørn Ruyter som CFO. Ruyter ble 21. mars 2012 ansatt som ny konsernsjef i Hafslund.

For nærmere informasjon:

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, tlf +47 911 38 199
Heidi Ulmo, tlf +47 909 19 325

Tags:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Multimedia

Multimedia