Historisk godt resultat i 1. kvartal

Hafslund leverte et historisk godt driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) i 1. kvartal på 755 millioner kroner, opp 18 prosent fra fjoråret. Mildt og vått vær ga rekordhøy vannkraftproduksjon for årstiden.  Hafslunds avtale om å kjøpe Fortums nettvirksomhet i Norge for 1365 millioner kroner styrker konsernets stilling som ledende energi- og infrastrukturselskap.

Det gode driftsresultatet før avskrivinger (EBITDA), sammen med effekten av at Skatteetaten har frafalt et skattekrav, gir et resultat etter skatt på 557 millioner kroner.

– Det er ekstra hyggelig å levere et så godt resultat, samtidig som vi gjør det største oppkjøpet siden 2007. Den spesielt høye vannkraftproduksjonen bidrar godt, men først og fremt reflekterer resultatene god drift og solid innsats fra våre ansatte i alle forretningsområdene, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Driftsresultatet for vannkraftvirksomheten var 44 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Det gode resultatet skyldes særlig rekordhøy produksjon på grunn av mildt og vått vær. Kraftprisen på Nord Pool Spot var 6 øre lavere enn i samme periode i fjor, men gode sikringshandler begrenset effekten av lave priser.

Strømsalgsvirksomheten leverer et godt resultat i kvartalet. Hafslund har 161.000 flere strømkunder enn i fjor, mens det milde været ga redusert energietterspørsel hos kundene. Samlet sett ble det solgt et energivolum på linje med samme kvartal i fjor. Strømsalgsvirksomheten i Sverige konsolideres ved at virksomheten i Energibolaget i Sverige AB legges inn under SverigesEnergi AB.

– Ved å samle virksomheten i Sverige om to merkevarer med sterke forretningsmodeller legger vi grunnlaget for videre vekst i det svenske strømmarkedet, sier Ruyter.

Det milde været i kvartalet ga 20 prosent lavere etterspørsel etter fjernvarme sammenliknet med 1. kvartal i fjor. Lavere behov for spisslast til kuldeperioder ga lavere brenselskostnader, mens driftskostnadene var høyere enn i fjor. Fjernvarmeprisen var på nivå med fjoråret til tross for lavere engrospriser for kraft på Nord Pool Spot, noe som blant annet skyldes effekter fra en mer enhetlig prisstruktur. Samlet sett ble driftsresultatet på nivå med samme kvartal i fjor.

Nettvirksomheten leverer stabile resultater. Driftskostnadene ble noe høyere enn i fjor på grunn av høyere vedlikeholdskostnader og flere oppdrag for enkeltkunder. Tidvis urolig vær ga noe flere driftsforstyrrelser i nettet enn i samme periode i fjor.

Konkurransetilsynet ga 2. mai klarsignal til Hafslunds kjøp av Fortums nettvirksomhet. Transaksjonen er ventet gjennomført 30. mai.

– Kjøpet av Fortums nettvirksomhet er strategisk riktig og viktig for Hafslund. Ettersom Hafslund allerede eier regionalnettet i Østfold, vil samordning av over- og underliggende nett gi mer effektiv drift og mer rasjonelle investeringer. Samtidig vil vi få økt forhandlingsstyrke ved innkjøp av tjenester, stordriftsfordeler i stabs- og støttefunksjoner, og mer effektiv beredskap. Samordningen av de to virksomhetene vil komme både nettkundene og Hafslunds eiere til gode, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker