HNA - AVTALEINNGÅELSE - ERVERV AV 34,4 PROSENT I TINDRA ASKjøpet gjøres gjeldende fra 1. april 2002 med oppgjør 1. mai 2002.

HNA eier fra før kraftomsetningsselskapene Oslo Energi AS (100 prosent) og Øko Kraft AS (75 prosent). Tindra ca 235.000 egne kunder, samt eierandeler i selskaper i Skandinavia med til sammen ca 80.000 kunder. Hafslund-konsernet har derved ca 700.000 kraftomsetningskunder.

Avtalen muliggjør en samordning av kraftomsetnings- og krafthandelsvirksomhetene i Hafslund-konsernet.

Tindra hadde i år 2001 en omsetning på NOK 1.436 mill. og har 63 ansatte.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner