HNA - AVTALEINNGÅELSE - ERVERV I TINDRA OG ØSTNETTResultatposter for Tindra følger som vedlegg:

Samtidig med at Hafslund har inngått avtale om kjøp av eierandelen i Tindra, har Viken Energinett AS inngått avtale om kjøp av Akershus Energi-konsernets eierinteresser i Østnett. Disse eierinteressene representerer ca. 26 % av kapitalen og ca. 51 % av stemmene i Østnett. Østnett vil etter dette bli et heleid datterselskap av Viken Energinett. Østnett omfatter bl.a. lokal- og regionalnett i Akershus, regionalnettet i Østfold, samt eierinteresser i Gjermå Energi AS, Rygge Elverk AS, Rakkestad Energiverk AS, Fjernvarme Øst AS og installasjonsselskapet Romerike Energi AS. Viken Energinett og Østnett har til sammen ca. 475.000 nettkunder.

Hafslunds oppkjøp i Tindra og Viken Energinetts overtagelse av kontrollen i Østnett er sammen med Hafslunds tidligere annonserte planlagte fusjon med Viken Energinett, der Hafslund idag eier 33,0 % av aksjene, og det planlagte oppkjøpet av Oslo Energi AS sentrale ledd i Hafslunds ekspansjon i nedstrømsvirksomhet innen energisektoren. Endelig avklaring mht. de sistnevnte transaksjoner forventes å foreligge i løpet av høsten.

Hafslunds avtale om kjøp av aksjer i Tindra og Viken Energinetts avtale om kjøp av Akershus Energi-konsernets eierinteresse i Østnett er bl.a. betinget av nødvendige godkjennelser i styrende organer i de berørte selskaper og Akershus Fylkeskommune.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker