HNA - Avtaleinngåelse - Salg av 100 prosent av Hafslund Tele AS

Report this content

Hafslund ASAs (HNA) datterselskap Viken Nett AS har i dag inngått avtale med Vollvik Gruppen AS om overdragelse av samtlige aksjer i Hafslund Tele. Hafslund Tele er i dag et heleiet datterselskap av Viken Nett. Hafslund Tele tilbyr telefonitjenester i privatmarkedet og har ca 19.000 kunder innen fastnett og mobil. Som oppgjør for aksjene i Hafslund Tele får Viken Nett 17.000.000 aksjer i Vollvik Gruppen.
 
Vollvik Gruppen eier fra før datterselskapene Chess Communication AS, GSM Distribusjon, GSM Sentrene og Improbus. Etter aksjeoverdragelsen vil det bli en samordning av telefonivirksomhetene i Hafslund Tele og Chess Communication.
 
Overdragelsen av aksjene i Hafslund Tele gjøres gjeldende fra 15. oktober 2002 med tegning av oppgjørsaksjer i Vollvik Gruppen samme dag. Transaksjonen gjennomføres under forutsetning av tilslutning fra Vollvik Gruppens generalforsamling.
 
Salget av Hafslund Tele er i tråd med Hafslunds strategi for å rendyrke konsernets kjernevirkomhet.
 
Oslo, 11. oktober 2002