HNA - Avtaleinngåelse - Salg av 100 prosent av Hafslund Tele AS

Hafslund ASAs (HNA) datterselskap Viken Nett AS har i dag inngått avtale med Vollvik Gruppen AS om overdragelse av samtlige aksjer i Hafslund Tele. Hafslund Tele er i dag et heleiet datterselskap av Viken Nett. Hafslund Tele tilbyr telefonitjenester i privatmarkedet og har ca 19.000 kunder innen fastnett og mobil. Som oppgjør for aksjene i Hafslund Tele får Viken Nett 17.000.000 aksjer i Vollvik Gruppen.
 
Vollvik Gruppen eier fra før datterselskapene Chess Communication AS, GSM Distribusjon, GSM Sentrene og Improbus. Etter aksjeoverdragelsen vil det bli en samordning av telefonivirksomhetene i Hafslund Tele og Chess Communication.
 
Overdragelsen av aksjene i Hafslund Tele gjøres gjeldende fra 15. oktober 2002 med tegning av oppgjørsaksjer i Vollvik Gruppen samme dag. Transaksjonen gjennomføres under forutsetning av tilslutning fra Vollvik Gruppens generalforsamling.
 
Salget av Hafslund Tele er i tråd med Hafslunds strategi for å rendyrke konsernets kjernevirkomhet.
 
Oslo, 11. oktober 2002

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner