HNA - Avtaleinngåelse - salg av 49 % i Elverum Energiverk Nett

Hafslund ASA (HNA) har inngått avtale om salg av sin 49 % andel i Elverum Energiverk Nett AS. Kjøper er Eidsiva Energi AS som samtidig overtar ca. 9000 av totalt 62000 kraftomsetningskunder i Elverum fra Økokraft AS, hvor Hafslund  er 75 % eier.
Samlet kjøpesum er NOK 163 millioner. Regnskapsmessig resultateffekt for Hafslund er om lag null. Kjøpet gjøres gjeldende fra 30.6 2002 med oppgjør 1.oktober 2002, og er betinget av nødvendige styregodkjennelser.
 
Elverum ligger midt i Eidsivas forsyningsområde i Hedmark. Bakgrunnen for salget er at Hafslund vil fokusere på videreutvikling i Oppland-regionen gjennom sine eierengasjementer i Mjøskraft (49,9%) og Økokraft (75%). I tillegg inngår salget som et naturlig ledd i det annonserte kapitalfrigjøringsarbeidet knyttet til virksomheter som ligger utenfor Hafslund geografiske kjerneområde.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.