HNA - Avtaleinngåelse - salg av 49 % i Elverum Energiverk Nett

Report this content

Hafslund ASA (HNA) har inngått avtale om salg av sin 49 % andel i Elverum Energiverk Nett AS. Kjøper er Eidsiva Energi AS som samtidig overtar ca. 9000 av totalt 62000 kraftomsetningskunder i Elverum fra Økokraft AS, hvor Hafslund  er 75 % eier.
Samlet kjøpesum er NOK 163 millioner. Regnskapsmessig resultateffekt for Hafslund er om lag null. Kjøpet gjøres gjeldende fra 30.6 2002 med oppgjør 1.oktober 2002, og er betinget av nødvendige styregodkjennelser.
 
Elverum ligger midt i Eidsivas forsyningsområde i Hedmark. Bakgrunnen for salget er at Hafslund vil fokusere på videreutvikling i Oppland-regionen gjennom sine eierengasjementer i Mjøskraft (49,9%) og Økokraft (75%). I tillegg inngår salget som et naturlig ledd i det annonserte kapitalfrigjøringsarbeidet knyttet til virksomheter som ligger utenfor Hafslund geografiske kjerneområde.