HNA - Flagging

Report this content

ORK - Flagging
 
Med henvisning til endringer i verdipapirhandelloven, og
forskrift til ikrafttredelse og overgangsregler i denne
forbindelse, rapporteres det at Orkla, inkludert
datterselskaper, per 17. januar eier mellom 1/20 og 1/10 av
aksjekapitalen i følgende selskaper:
 
RIC, Rica Hotels:2.394.600 aksjer tilsvarende 9,98% av
aksjekapitalen

STB, Storebrand:27.648.956 aksjer tilsvarende 9,95% av
aksjekapitalen

STP, Stepstone: 108.207.258 aksjer tilsvarende 9,31% av
aksjekapitalen

SEN, Sensonor: 12.254.764 aksjer tilsvarende 8,85% av
aksjekapitalen

RIE, Rieber & Søn: 7.012.435 aksjer tilsvarende 8,81% av
aksjekapitalen

NVF, Norsk Vekst Forvaltning: 648.610 aksjer tilsvarende
9,73% av aksjekapitalen

NER, Nera: 11.855.963 aksjer tilsvarende 9,60% av
aksjekapitalen

KVE, Kverneland: 1.076.633 aksjer tilsvarende 8,68% av
aksjekapitalen

AVA, Avantor: 1.129.878 aksjer tilsvarende 5,82% av
aksjekapitalen

GYL, Gyldendal: 127.295 aksjer tilsvarende 5,41% av
aksjekapitalen

HNA og HNB, Hafslund: 5.504.887 A-aksjer og 4.409.379 B-aksjer tilsvarende 5,08% av aksjekapitalen.