HNA - Flagging


fisjon med Oslo kommune Holding AS. Begge selskapene er
eiet med 100% av Oslo kommune. Gjennomføring av fisjonen
mellom E-co Energi AS og Oslo kommune Holding AS innebærer
at Oslo kommune Holding AS erverver 27.026.851 A-aksjer i
Hafslund ASA og 9.368.670 B-aksjer i Hafslund ASA. Etter
gjennomføringen vil Oslo kommune Holding AS eie 27.026.851
A-aksjer i Hafslund ASA og 9.368.670 B-aksjer i Hafslund
ASA. Dette tilsvarer 18,6% av aksjene og 23,4% av stemmene
i Hafslund ASA. Oslo kommune Holding AS har ingen
ytterligere rettigheter til aksjer i Hafslund ASA.

Oslo kommunes indirekte eierskap i Hafslund ASA påvirkes
altså ikke av fisjonen.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner