HNA - Flaggmelding

Generalforsamlingen i E-CO Energi as har i dag vedtatt  fisjon med Oslo kommune Holding AS. Begge selskapene er  eiet med 100% av Oslo kommune. Fisjonen innebærer at E-CO  Energi as overdrar 27.026.851 A-aksjer i Hafslund ASA og  9.368.670 B-aksjer i Hafslund ASA til Oslo kommune Holding  AS. Etter gjennomføringen av fisjonen vil E-CO Energi as  ikke eie noen aksjer eller rettigheter til aksjer i  Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner