HNA - FORELØPIG RESULTAT PER 4. KVARTAL 2003

HOVEDPUNKTER I 4. KVARTAL 2003

  • Resultatforbedringen innenfor nett- og entreprenørvirksomhetene fortsetter.
  • Markert  resultatforbedring fra kraftproduksjon.
  • Hafslund Sikkerhet - veksten fortsetter, resultat (EBITDA) i balanse for kvartalet.
  • Skuffende resultatutvikling innenfor Hafslund Strøm og krafthandelsaktiviteter.
  • Salg av ikke kjerne aktiva på ca 700 mill kroner.
  • Ytterligere bemanningstilpassninger er gjennomført.
  • Ny organisasjonsmodell implementert.
  • Flytting til nytt hovedkontor på Skøyen i Oslo.
  • Styret foreslår et utbytte på 1,00 krone per aksje.


Sammendrag av nøkkeltall
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1. - 31.12.
 
 
  4. kvartal
2003
2002
Resultat - millioner kroner
 
2002
2003
9 300
7 228
Driftsinntekter
 
2 500
2 312
1 810
1 576
EBITDA
 
540
268
850
727
Driftsresultat
 
332
(12)
202
(79)
Resultat etter skatt
 
210
(24)
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalforhold - millioner kroner
 
 
 
20 505
20 840
Totalkapital
 
20 840
20 505
5 856
5 570
Egenkapital
 
5 570
5 856
29 %
27 %
Egenkapitalandel (%)
 
27 %
29 %
11 326
12 449
Netto rentebærende gjeld
 
12 449
11 326
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroner per aksje
 
 
 
1,0
-0,4
Resultat
 
1,1
-0,1
5,9
3,9
Kontantstrøm
 
2,3
1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkeltall
 
 
 
2 655
2 805
Kraftproduksjon Norge (GWh)
 
472
600
11 420
15 017
Strømsalg (GWh)
 
4 641
3 252
 
 
Det vises for øvrig til vedlagte aksjonærrapport for ytterligere kommentarer og nøkkeltall.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker