HNA - FUSJONSPLAN STYREGODKJENT

Styrene i Hafslund ASA og Viken Energinett, godkjente 2. november en fusjonsplan for den planlagte fusjonen mellom Viken Energinett og Hafslunds heleide datterselskap Hafslund Nett Holding AS med fusjonsvederlag delvis i form av aksjer i Hafslund ASA. Fusjonsplanen bygger på rammeavtalen av 13. juli d.å. mellom Oslo kommune og Hafslund ASA, se børsmelding av samme dato, og er inngått etter gjensidig due diligence-gjennomgang av de involverte selskaper.Fusjonen, sammen med det planlagte oppkjøpene av Oslo Energi, økningen til 65,6 % eierandel i Tindra Energi og Viken Energinett AS' overtagelse av 100% Østnett , er viktige ledd i Hafslunds ekspansjon og fornying av energisektoren. Samlet kundebase for alle selskapene er ca 700.000 og Hafslund-konsernet vil bli det ledende nedstrømsselskapet i bransjen.

Fullstendig fusjonsprospekt forventes å bli offentliggjort i uke 46.

Etter behandling i Oslo bystyre vil fusjonsplanen bli forelagt generalforsamlingene i selskapene for godkjennelse i desember. Selskapsrettslig gjennomføring av fusjonene vil ventelig finne sted i mars 2002.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner