HNA - Gjennomføring av fusjonKreditorfristen for fusjonen utløp den 15. mars 2002. Det er ikke fremkommet innvendinger fra kreditorene mot fusjonen. Styret vedtok i dag at også de øvrige betingelsene for å gjennomføre fusjonen i henhold til fusjonsplanen er oppfylt, så snart fisjonen av fjernvarmevirksomheten og ikke driftsrelaterte eiendommer i Viken Energinett AS er gjennomført. Meldinger om fusjonen, kapitalforhøyelse og vedtektsendringer i Hafslund ASA og den forutsatte fisjonen i Viken Energinett AS vil snarest bli sendt Foretaksregisteret.

Oslo kommune vil som eier av 67 % av aksjene i Viken Energinett AS ved fusjonen motta 40.497.796 A-aksjer og 27.974.237 B-aksjer i Hafslund ASA, tilsvarende 35.1 % av aksjene i Hafslund ASA. Sammen med aksjer eid av E-CO Energi AS (100 % eid av Oslo kommune) representerer dette en samlet eierandel på 53,7 % i Hafslund ASA. Oslo kommune vil i tillegg motta et kontantvederlag på NOK 550 mill.

Fusjonen er sammen med oppkjøpet av Vattenfall Norge AS (herunder datterselskapet Oslo Energi AS), majoritetskontroll i Tindra AS (65,6%), Viken Energinett AS' overtagelse av 100 % av Østnett AS, viktige ledd i Hafslunds ekspansjon innen energisektoren.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner