HNA - GODKJENNELSE ERVERV I TINDRADet er videre inngått en avtale med Energiselskapet Buskerud hvor det gis en rett til å selge og Hafslund en rett til å kjøpe Energiselskapet Buskeruds aksjer i Tindra i løpet av 2002 og til i hovedsak samme betingelser som i avtalen med Akershus Energi.

Tindra er blant Norges ledende kraftomsetningsselskap med ca. 240.000 kunder. Selskapet har 60 ansatte med hovedkontor i Oslo.

Parallelt med overnevnte, har Viken Energinetts styre godkjent avtalen med Akershus Energi om å overta Østnett 100%.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner